Konferencja

W społeczeństwie polskim wydaje się dominować przekonanie o konieczności objęcia pełną ochroną prawną ludzi w najwcześniejszym okresie ich rozwoju. Wskazują na to badania opinii społecznej prowadzone w 2011 r., ale też, zebrane w miesiąc, 600 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy zmierzającym do wyeliminowania z polskiego systemu prawnego regulacji ograniczających ochronę życia ludzkiego w fazie prenatalnej.

Wysiłkom polskiego społeczeństwa obywatelskiego powinna towarzyszyć pogłębiona refleksja nad doktrynalnymi podstawami i prawnymi uwarunkowaniami ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej, która uwzględniać będzie też szeroką perspektywę międzynarodową. Dlatego też odbyła się niniejsza konferencja pozwalając spotkać się różnorodnym środowiskom prawniczym, zainteresowanym właściwą ochroną życia ludzkiego w okresie prenatalnym. Udział w niej wzięli liczni prelegenci z zagranicy.

Tutaj mogą Państwo zobaczyć krótką relację video z konferencji,. Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z konferencji.