Organizatorzy

Instytut na rzecz Państwa Prawa

Centrum Prawne Ordo Iuris

Komitet organizacyjny

Dr hab. Aleksander Stępkowski – Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UW, Centrum Prawne Ordo Iuris,
Dr Tomasz Sieniow LLM – Katedra Prawa Unii Europejskiej, WPPKiA KUL Jana Pawła II; Instytut na rzecz Państwa Prawa.
Dr Olgierd Pankiewicz – Adwokat (Wrocław)

Sekretarz konferencji:
Anna Pawelec – Instytut na rzecz Państwa Prawa.
apawelec@panstwoprawa.org