Prelegenci

Prof. Paloma Durán y Lalaguna
University Complutense Madrid
Profesor zwyczajny Filozofii Prawa na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. W przeszłości była: Radcą ds. Społecznych Stałej Delegacji Hiszpanii przy ONZ, Wiceprzewodniczą Komisji Rozwoju Społecznego ONZ, doradcą United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women.
WWW
Prof. Jane Adolphe
Ave Maria School of Law
Profesor prawa w Ave Maria School of Law. Wykłada prawo międzynarodowe, prawa człowieka, prawo rodzinne i prawo karne. Wykształcenie prawnicze w zakresie common law i civil law uzyskała na Uniwersytecie McGill. Licencjat oraz Doktorat z prawa kanonicznego na Pontificia Università della Santa Croce (Rzym). Członek adwokatury w Nowym Yorku (USA) oraz w Albercie (Kanada). Działała przy ONZ oraz Międzynarodowym Trybunale Karnym.
Prof. José Miguel Serrano Ruiz-Calderón
Univ. Complutense Madryt
Profesor Filozofii Prawa na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, członek „Pontificia Academia pro Vita”. Dyrektor Naukowy Instituto de Estudios Bursatiles.
WWW
Prof. Christian Hillgruber
University of Bonn
Prodziekan Wydziału Prawa i Nauk Politycznych Reńskiego Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Bonn. Kierownik Katedry Prawa Publicznego.
WWW
Dr Gudrun Kugler
Ukończyła Prawo i Teologię; uzyskała doktorat z prawa międzynarodowego. Jest współzałożycielką wiedeńskiej spółki Kairos Consulting, dyrektorem Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians, wykłada w Międzynarodowym Teologicznym Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Była dyrektor World Youth Alliance – Europe.
WWW
Dr hab. Michał Królikowski
University of Warsaw
Wiceminister Sprawiedliwości; Dyrektor Biura Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się teorią odpowiedzialności karnej, prawem karnym europejskim i międzynarodowym, relacjami między filozofią a konstrukcjami odpowiedzialności karnej.
Francisco Javier Borrego Borrego
Former Judge in the European Tribunal of Human Rights currently Abogado del Estado – Madrid
Sędzia IV izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 2003-2008, obecnie pełni funkcję Abogado del Estado przy Hiszpańskim Sądzie Najwyższym (Audiencia Nacional).
William Saunders
Americans United for Life
Wice-prezydent do spraw prawnych w Americans United for Life. Absolwent prawa na Uniwersytecie Harvarda. Senior Fellow in Bioethics oraz Radca d.s. Praw Człowieka w Family Research Council. Był m.in. członkiem Delegacji USA na Specjalnej Sesji Narodów Zjednoczonych poświęconej Dzieciom w 2001/02 r. oraz w 2004 r. Wygłaszał wykłady i miał publiczne wystąpienia m.in. na uniwersytetach, Princeton, Harvard, Georgetown, Colorado, South Carolina, Notre Dame, Denver, Richmond, Indiana, San Diego.
WWW
Nikolas Nikas
President Bioethics Defense Fund
Przewodiczący i Radca Generalny Bioethics Defense Fund. Absolwent stosunków międzynarodowych (1979) oraz politologii (1981) na Uniwersytecie Notre Dame. Ukończył Arizona State University College of Law, magna cum laude ze stopniem Juris Doctor. Ekspert w zakresie legislacji, członek licznych komisji na poziomie stanowym i federalnym.
WWW
Piero Tozzi
Alliance Defending Freedom
Jest starszym radcą w Alliance Defending Freedom, gdzie prowadzi procesy głównie w obszarze międzynarodowych praw człowieka. Stopień Juris Doctor otrzymał w Fordham University School of Law w 1996 r. Praktykuje przy Amerykańskim Sądzie Apelacyjnym dla Dziewiątego Obwodu oraz przy Amerykańskim Sądzie Rejonowym dla południowych i wschodnich dzielnic Nowego Jorku. Jest członkiem Sekcji prawa i praktyki międzynarodowej Nowojorskiej Stanowej Izby Adwokackiej.
WWW
Dr hab. Aleksander Stępkowski
University of Warsaw
Adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UW. Dyrektor Centrum Prawnego Ordo Iuris. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz relacjami, między filozofią i kulturą prawną.

Dr Olgierd Pankiewicz
Wrocław
Doktor nauk prawnych, adwokat. Zajmuje się analizą aksjologiczną regulacji prawnych.
Dr Dobrochna Bach-Golecka
University of Warsaw
Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego, Instytut Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) oraz doktor nauk teologicznych (Uniwersytet Kard. Wyszyńskiego).
Dr Małgorzata Gałązka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Doktor nauk prawnych, radca prawny; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego KUL. Zajmuje się prawem karnym i prawem medycznym, a szczególnie problematyką granic odpowiedzialności karnej wobec rozwoju medycyny.
György Ciráki
Ministry of Human Resources, Hungary
Urzędnik Departamentu Polityki Rodzinnej Sekretariatu Stanu d.s. Społeczeństwa, Rodziny i Młodzieży w węgierskim Ministerstwie Ludności. Zajmuje się komunikacją społeczną w zakresie praw człowieka na płaszczyźnie międzynarodowej. Ukończył studia prawnicze ze specjalizacją w prawie międzynarodowym w Japonii na Kyushu University.
Stefano Gennarini
C-Fam Center for Legal Studies
Kieruje Centrum Studiów Prawnych w Katolickim Instytucie Rodziny i Praw Człowieka. Wcześniej pracował naukowo na Wydziale Prawa uniwersytetu Notre Dame w Indianie, na którym też uzyskał stopnień Juris Doctor. Posiada również licencjat z teologii uzyskany na Uniwersytecie Londyńskim w Hyethrop College.